Kadra

 

 

 

MAŁGORZATA PARYLAK

 

*dyrektor Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Macieja Płażyńskiego

* nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do  życia w rodzinie

 

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku (magister pedagogiki) oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (Obrona Cywilna i Wychowanie Obronne). Słuchaczka kursow kwalifikacyjnych. Od 26 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Kilkunastoletni staż pracy odbyła w placówkach dydaktyczno – wychowawczych na terenie Trójmiasta. Przez kilka lat była nauczycielką języka polskiego w Polskiej Szkole im. M. Konopnickiej w Londynie. Wyznaje zasadę, że należy szukać w uczniach tego, co w nich najlepsze. A pozytywna motywacja potrafi czynić cuda.

 

PAWEŁ BORAWSKI

 

* wychowawca klasy 3 Gb
* nauczyciel wychowania fizycznego

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, nauczyciel wychowania fizycznego i trener lekkoatletyki. W trakcie studiów miał możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności odbywając staż w zakładzie lekkiej atletyki w AWFiS w Gdańsku. Doświadczenie zbierał także pracując z dziećmi w szkole podstawowejm jak i z młodzieżą licealną. Praca nauczyciela sprawia mu dużą satysfakcję. Prywatnie: miłośnik sportu, maratończyk.

 

MARTA BUDZISZ

 

 *nauczyciel geografii

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: geografia, specjalność: geografia fizyczna oraz specjalizacja nauczycielska z przyrody i geografii. Podjęła także studia doktoranckie. Jest autorką artykułów naukowych na temat obszarów endoreicznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów torfowiskowych terenów młodoglacjalnych. Posiada uprawnienia terenowego przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Uwielbia pracę z ludźmi w każdym wieku, lecz to dzieci i młodzież zawsze stanowiły dla niej wyzwanie, ale i były przyczyną wielu pozytywnych doświadczeń. 

 

 

ROBERT KANAAN

 

*wychowawca klasy 2 Gb

* nauczyciel plastyki oraz zajęć artystycznych

 

Absolwent Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instruktor w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie (odpowiedzialny m.in. za szkolenie przewodników). Kompozytor, edna z czołowych postaci polskiej muzyki elektronicznej i ilustracyjnej. Operuje własnym niepowtarzalnym stylem, łączy elementy klasyczne i etniczne. Jest cenionym i uznanym twórcą teatralnym. Nagrody i wyróżnienia (m.in.): Festiwal Młodej Sztuki w Poznaniu (kompozycja), Rzeczpospolita (Janusz R. Kowalczyk) - Najlepsza muzyka w sezonie teatralnym 95/96 w Polsce w rankingu miesięcznika Teatr

 

WERONIKA KRAWCZYK

 

* nauczyciel języka polskiego oraz języka angielskiego

 

Nauczycielka kontraktowa z kilkuletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywała w wielu różnych szkołach i miejscach, począwszy od Olsztyna, który był miejscem pierwszych studiów. Pracowała także w rodzinnej miejscowości - Nidzicy. Egzaminowała m.in. egzaminy ustne, matury. Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończona również filologia polska, specjalizacja nauczycielska oraz translatoryczna. Prace dyplomowe z zakresu fonetyki i fonologii, poprawnej wymowy; analiza języka młodzieży, z naciskiem na neologizmy i zapożyczenia z języka angielskiego w języku polskim; zjawisko dwujęzyczności - wykorzystanie języka pierwszego do nauki języka drugiego. W czasie w wolnym lubi podróże - małe i duże:) oraz dobre koncerty.

 

 

 

AGATA KRYMER


* nauczyciel języka angielskiego

 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej. Ma doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania, ale to praca z młodzieżą daje jej najwięcej satysfakcji i napędza do pracy każdego dnia - misją jest przekazywanie wiedzy z języka angielskiego w sposób praktyczny. Podczas lekcji stara się również zainteresować młodych ludzi sztuką i kulturą krajów anglojęzycznych. Lekcje języka najbardziej uwielbia za to, że pozwalają rozmawiać o wszystkim... oczywiście po angielsku :-) 

 

JAN KUCZYŃSKI

 


* nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

 

Studia historyczne ukończył na Wydziale Filologiczno – Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w liceach ogólnokształcących oraz gimnazjum.

 

  

 

 

 

MONIKA PIOTROWICZ  

 

* nauczyciel chemii 

 

 

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Biotechnologia w zakresie technologia, biotechnologia i analiza żywności. Ukończyła Studium Pedagogiczne, aby móc realizować się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obserwowanie sukcesów swoich wychowanków daje jej wielką satysfakcję. Dąży do tego, aby rozbudzić w uczniach zainteresowanie chemią i ukazać, że ta dziedzina nauki towarzyszy im w każdym obszarze życia. Indywidualnie podchodzi do potrzeb i umiejętności każdego ucznia. Motywuje ich do nauki i pracy nad sobą. 

 

 

 

  

 

 

 

KATARZYNA RUDNA  

 

* nauczyciel języka angielskiego 

 

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim (specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa). Od lat pracuje jako nauczyciel i lektor języka angielskiego oraz tłumacz przysięgły. W pracy najbardziej ceni sobie dobrą samoorganizację oraz dobry kontakt z młodzieżą. 

 

 

 

 

  

  

SYLWIA KOTWICA

 

* wychowawca klasy 3 Ga

* nauczyciel biologii

 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii. Od 8 lat pracuje z młodzieżą wynosząc z pracy dużo uśmiechu. Na zajęciach pomaga uczniom rozwijać wyobraźnię. Pokazuje funkcjonowanie poszczególnych gatunków, ale też całej przyrody - proste doświadczenia pozwalają wyjaśnić mechanizmy działania organizmów. Każdego ucznia traktuje indywidualnie starając się wydobyć jego mocne strony. Prywatnie interesuje się religiami. Wolny czas przeznacza na ciekawy dokument, książkę  i sprawdzanie nowych przepisów kulinarnych. 

 

  

 

MARCIN SELKE

 

* nauczyciel informatyki 

 

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia polska (nauczycielska). Obecnie uczestniczy w Podyplomowych Studiach Podstaw Informatyki (nauczycielskie), które są prowadzone przez Uniwersytet Gdański. Prywatnie jest fanem Sherlocka Holmesa i miłośnikiem literatury, filmów oraz gier o tematyce kryminalno-detektywistycznej. Interesuję sie też komputerami (hardware), urządeniami mobilnymi i muzyką elektroniczną.

 

 

  

AGNIESZKA SMOLIK

 


* nauczyciel języka angielskiego

 

Nauczanie języka angielskiego i praca z młodzieżą dają jej ogromną radość i satysfakcję. Spełnia się mogąc obserwować rozwój młodego człowieka, pomagać rozwiązywać problemy i cieszyć się z osiągnięć. W swojej pracy stara się, aby młodzież zrozumiała jak ważny jest język angielski. Próbuje również zainteresować historią i kulturą krajów anglojęzycznych.  

 

 


  

NATALIA STROMSKA

 


* nauczyciel języka niemieckiego

 

Jestem absolwentką Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku filologia germańska a także ukończyłam studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Zintegrowanej Wczesnej Edukacji. Swoje doświadczenie zdobyłam w trakcie pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu oraz w klasach szkoły podstawowej. Moją pasją jest obserwowanie sukcesów, które odnoszą uczniowie. Wiele radości sprawia mi także rozwijanie umiejętności uczniów na wielu płaszczyznach oraz rozbudzanie ich kreatywności i owocnej pracy twórczej. Poprzez moją pracę wychowawczą chciałabym nauczyć dzieci rozwiązywania konfliktów i współdziałania w grupie. Jako cel stawiam sobie dalsze rozwijanie moich kwalifikacji oraz zdobywanie wielu doświadczeń i sukcesów w pracy z dziećmi.  

 

 

 

 

MONIKA TOMCZAK

 

* nauczyciel języka rosyjskiego

 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wciąż zdobywa wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje studiując na Wydziale Nauk Społecznych oraz kontynuując studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Praca z dziećmi i młodzieżą to spełnienie jej marzeń i źródło satysfakcji. Dąży do tego, by motywować i zachęcać uczniów do nauki oraz budować w nich poczucie wiary we własne możliwości. Stara się przekazywać wiedzę w sposób przystępny i ciekawy biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości i zainteresowania młodzieży. 

 

 

 

PIOTR ZABŁOTNY   

 

* nauczyciel wychowania fizycznego 

 

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ze specjalizacją lekkoatletyki. Aktualnie najbardziej interesuje się koszykówką i jazdą mtb. Uczniom stara się przekazywać wiedzę praktycznie oraz pokazywać, że sport może być zabawą. Swoją pasje do sportu zmienił w zawód, który wykonuje, i z którego jest bardzo zadowolony.

 

 
 

 

ANNA ZIELIŃSKA

* wychowawca klasy 2 Ga
* nauczyciel matematyki

 

Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie w 2002 roku zdobyła tytuł magistra matematyki. Przez 8 lat pracowała na uczelni jako asystent w Instytucie Matematyki. W tym czasie wielokrotnie uczestniczyła w seminariach naukowych poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się matematyki, odbywających się w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej. Przez kilka lat aktywnie włączała się w organizację imprez Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Słupsku. Prowadziła mini studia Akademia Żaczka - warsztaty dla zainteresowanych matematyką gimnazjalistów. 

 

 

 

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA