Nasza szkoła otrzymała certyfikat Chronimy Dzieci!

 

 

 

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

-placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
-placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
-placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
-placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
-pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
-pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
-placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA