Najlepsi uczniowie na Pomorzu

 

 

 

Gala wręczenia stypendiów dla uczniów, rodziców i nauczycieli odbyła się 17 grudnia 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Sposród 2 tysięcy zgłoszeń Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 860 uczniów, którym przyznał stypendia w czterech kategoriach. 

W gronie stypendystów znalazł się Maciej Labuda - uczeń 3 klasy Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Stypendium które otrzymał jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i dedykowane osobom, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. O ich przyznaniu decyduje m.in. średnia ocen ucznia: co najmniej 5,5 dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz co najmniej 5 dla szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowo, punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Pod uwagę brane są również kryteria socjalne, np. mieszkanie i uczenie się na obszarze wiejskim czy prawo do zasiłku rodzinnego. Wpłynęło 821 wniosków. Przyznano 402 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy.

 
Serdecznie gratulujemy Maćkowi i jego rodzicom!

 

 

 

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA