Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018!

 

 

 

Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018!

Nasza szkoła, po raz kolejny osiągnęła bardzo dobre wyniki we wszystkich częściach:
 
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego 81% - stanin 8
Część humanistyczna z zakresu historii i wos 71,5% - stanin 8
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki 69,8% - stanin 8
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 68,9% - stanin 8
Część językowa z zakresu języka angielskiego poziom podstawowy 92,6% - stanin 8
Część językowa z zakresu języka angielskiego poziom rozszerzony 79,3%
 
Stanin 8 - wynik znajdujący się w staninie ósmym, znaczy to, że 7% gimnazjów uzyskało wyniki mieszczące się w tym samym przedziale, a tylko 4% gimnazjów ususkało wynik wyższy, natomiast aż 89% gimnazjów uzyskało wynik gorszy niż nasze gimnazjum.
 
Wszystkim naszym Uczniom i Rodzicom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!
Nauczycielom bardzo dziękujemy za pracę z uczniami.

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA