Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

Znamy już wyniki z obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego 2016.

Nasza szkoła, po raz kolejny osiągnęła bardzo dobre wyniki we wszystkich częściach:
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego 80% - stanin 8
Część humanistyczna z zakresu historii i wos 67% - stanin 8
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki 64% - stanin 8
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 59% - stanin 7
Część językowa z zakresu języka angielskiego poziom podstawowy 76% - stanin 7.
 
Interpretacja uzyskanych wyników dla szkoły
 
Stanin 8 - wynik znajdujący się w staninie ósmym, znaczy to, że tylko 4% gimnazjów uzyskało wynik wyższy, natomiast aż 89% gimnazjów osiągnęło wynik gorszy niż nasze gimnazjum.
 
Stanin 7 - wynik znajdujący się w staninie siódmym, znaczy to, że 11% gimnazjów uzyskało wynik wyższy, natomiast 77% gimnazjów ma wynik gorszy od naszej szkoły.
 
 
Wszystkim Uczniom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście.
Nauczycielom bardzo dziękuję za pracę z uczniami.
Lidia Ceynowa-Krawczyk

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA